Ez az Adatvédelmi Nyilatkozat azokat a gyakorlati adatkezelési előírásokat tartalmazza, amelyeket a Pán Péter Print Kft. saját magával, mint adatkezelővel szemben fogalmazott meg az elektronikus úton a részünkre rendelkezésére bocsátott adatok kezelésével kapcsolatban, összhangban a hatályos jogszabályi rendelkezésekkel, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel.

Az Ön által megadott személyes adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő a:
Pán Péter Print Kft.
Székhely:
4031 Debrecen Házgyár u. 6.
Cégjegyzékszám: 09 09 010301
Adószám: 13193843-2-09
Tárhelyszolgáltató: Silicium Network Informatikai Kft. ( www.silicium.eu )

Tiszteletben tartjuk Önnek azon jogát, hogy tájékozódni kíván személyes adatai kezeléséről. Ezért hoztuk létre jelen Adatvédelmi Irányelvet, amelyben tájékoztatjuk Önt személyes adataira vonatkozó jogairól.
Ha bármilyen kérdése van a személyes adatai kezelését illetően, vagy kérdéseket kíván feltenni adatkezelési gyakorlatunkkal kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba a Pán Péter Print Kft.-vel az info@panpeter.hu címen.


1. Milyen személyes adatokat gyűjt a Pán Péter Print Kft. e weblapon keresztül, és hogyan gyűjti ezeket?

Mi csak és kizárólag azokat az adatokat gyűjtjük, amelyeket ÖN önkéntesen adott meg részünkre, illetve amelyek gyűjtéséhez hozzájárulással rendelkezünk Öntől, és amelyekre szükségünk van az Ön részére nyújtott szolgáltatásaink biztosításához (és fejlesztéséhez), továbbá jelen Adatvédelmi Irányelvben meghatározott célok eléréséhez. (Ezen adatok közé különösképpen az alábbiak tartoznak: név, cím, e-mail cím, telefonszám, cookie-k - amennyiben alkalmazunk ilyent -, továbbá kapcsolati és rendszerinformációk.)
Az Ön által megadott adatokra azért van szükségünk, hogy
- tájékoztatást nyújtsunk a termékeinkről, akcióinkról;
- számlázáshoz a kötelező adatokat a számlán feltüntessük;
- a munka elkészültéről, értesíteni tudjuk Önt;
- továbbá, hogy naprakészen informáljuk Önt a Pán Péter Print Kft.-vel kapcsolatos hírekről, érdekességekről.

2. AZ ADATFELDOLGOZÓK (AZ ADATKEZELÉSI MŰVELETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TECHNIKAI FELADATOKAT VÉGZŐK) SZEMÉLYE:

Cégnév: Silicium Network Informatikai Kft.
Postai cím: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 11. Fsz. 2.
Székhely cím: 2000 Szentendre, Papszigeti út 19.
Telefon:  +36 (70) 9447008 vagy + 36 (1) 9990739 (hétköznap 8-17h)
Fax: + 36 1 700 2930
Adószám:  23474178-2-13

3. Milyen módon garantálja a Pán Péter print Kft. az Ön személyes adatainak biztonságos és bizalmas kezelését?

A Pán Péter Print Kft. minden szükséges intézkedést megtesz az Ön személyes adatai bizalmas és biztonságos kezelése érdekében. Személyes adataihoz csak a Pán Péter Print Kft. munkatársai férhetnek hozzá, akiknek feladatuk ellátásához ez szükséges.


4. Milyen célokra használja fel a Pán Péter Print Kft. az Ön személyes adatait?

Személyes adatait a Pán Péter Print Kft. azokra a célokra használja fel, amelyekre Ön megadta azokat (pld. számlázás, hírlevélküldés, értesítés munka elkészültéről), valamint a Pán Péter Print Kft. marketingtevékenysége céljából. Felhasználjuk az Ön adatait arra, hogy számunkra különböző, a termékeinkkel kapcsolatos statisztikákat készítsünk, felmérjük fogyasztóink termékeinkkel, az általunk nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségét, továbbá, hogy szolgáltatásaink színvonalát tökéletesítsük, illetve, hogy fogyasztóinktól értékes visszajelzéseket kapjunk.


5. Kinek a részére és milyen célból továbbítja a Pán Péter Print Kft. az Ön személyes adatait?

A Pán Péter Print Kft. soha nem továbbítja az Ön személyes adatait olyan harmadik személyek részére, akik azt direkt marketing célokra szándékoznak felhasználni, kivéve, ha Ön erre kifejezett engedélyt adott részünkre.
Önnek joga van, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje személyes adatainak helyesbítését, valamint kérje személyes adatainak – kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.
Az Ön személyes adatait továbbíthatjuk állami szerveknek, szervezeteknek is, ha erre bármikor hatályos jogszabályok köteleznek bennünket. Jogosultak vagyunk továbbá adatai továbbítására állami szervek, szervezetek és hatóságok részére abban az esetben is, amennyiben ezen intézkedés a körülmények gondos mérlegelését követően szükségesnek mutatkozik a Pán Péter Print Kft. vagy fogyasztóink érdekeinek védelme érdekében.


6. Hogyan férhet hozzá, ellenőrizheti, változtathatja meg vagy töröltetheti azokat a személyes adatokat, amelyeket megad a részünkre?

A Pán Péter Print Kft. által kezelt adatairól felvilágosítást, továbbá adatai törlését a nyilvántartásból, illetve azok módosítását az info@panpeter.hu e-mail címen illetőleg a Pán Péter Print Kft. székhelyére: 4031 Debrecen Házgyár u. 6.  címezve postai úton kérheti.


7. E-marketing – Mit jelentenek a SPAM-ek, és mi a Pán Péter Print Kft. álláspontja a SPAM e-mailekkel kapcsolatban?

A spam az Ön hozzájárulása nélkül küldött e-maileket jelenti, amelyek reklám vagy marketing vonatkozású anyagokat tartalmaznak.
A Pán Péter Print Kft. nem küld SPAM e-maileket. A Pán Péter Print Kft. nem használja fel az Ön személyes adatait (ideértve az Ön e-mail címét is) direkt marketing vagy nyomon követő közlések céljára, hacsak Ön nem adja meg nekünk KIFEJEZETT (ún. opt-in) hozzájárulását.
A Pán Péter Print Kft. az Ön személyes adatait nem továbbítja olyan harmadik személyek részére sem, amelyek ezeket SPAM levelek küldéséhez használják fel.
A Pán Péter Print Kft. honlapja lehetőséget nyújt Önnek, hogy e-mail útján kapjon marketing információkat. Az e-mailek mindenkor lehetőséget biztosítanak Önnek, hogy letiltsa ezen e-mailek fogadását.
Ha Ön valamilyen okból úgy véli, hogy spam e-mailt kapott a Pán Péter Print Kft.-től, kérjük, haladéktalanul tájékoztasson.


8. Mennyi ideig tárolja a Pán Péter Print Kft. az Ön személyes adatait?

A Pán Péter Print Kft.. az Ön által részünkre megadott személyes adatokat a saját adatbázisaiban tárolja. A Pán Péter Print Kft. az Ön személyes adatait csak addig tárolja, ameddig az feltétlenül szükséges azon célok megvalósításához, amelyre azokat gyűjtöttük (pld. számlázás, hírlevélküldés, értesítés a munka elkészültéről), illetve az Ön tiltó nyilatkozatának kézhezvételéig az alábbiak szerint. Ez azt jelenti, hogy mi az Ön személyes adatait adott esetben azután is megőrizzük, miután Ön beszüntette a Pán Péter Print Kft. szolgáltatásainak igénybevételét vagy e weblap használatát. Ezen időszak után az Ön személyes adatait.
A Pán Péter Print Kft. bármikor jogosult törölni az Ön személyes adatait illetve Ön is jogosult adatai törlését bármikor, ingyenesen kérni, amely kérésnek haladéktalanul eleget teszünk.


9. Ad-e a Pán Péter Print Kft. linkeket harmadik felek weblapjaihoz, és mi történik az én személyes adataimmal, ha e linkelésre sor kerül?

A Pán Péter Print Kft. azért tartalmaz más honlapokra mutató linket, hogy lehetőséget nyújtson Önnek a Pán Péter Print Kft.-hez kapcsolódó érdekes információk áttekintésére. Ezen weblapok nincsenek ellenőrzésünk alatt, és nem terjed ki rájuk a jelen Adatvédelmi Irányelv. Ha Ön a megadott linkek használatával más weblapokhoz fér hozzá, e weblapok operátorai összegyűjthetik az Ön személyes adatait. Kérjük, győződjék meg arról, hogy elégedett-e ezen weblapok Adatvédelmi Irányelvével, mielőtt bármilyen személyes adatot megadna részükre. A Pán Péter Print Kft. amennyire csak lehetséges, igyekszik biztosítani, hogy minden ilyen linkelt weblap a Pán Péter Print Kft.-vel egyenértékű intézkedéseket valósítson meg az Ön személyes adatainak védelmére, de nem tudjuk garantálni, hogy a linkelt weboldalak adatkezelési előírásai összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályokkal.


10. Jogosult-e a Pán Péter Print Kft. megváltoztatni jelen Adatvédelmi Irányelv előírásait?

A Pán Péter Print Kft. fenntartja magának a jogot, hogy alkalmanként megváltoztassa jelen Adatvédelmi Irányelv rendelkezéseit. Kérjük, rendszeresen ellenőrizze Adatvédelmi Irányelvünket, hogy nyomon kövesse a változtatásokat, illetve informálódjon, hogy a változások hogyan érintik Önt.


11. Hol találhatok további tájékoztatást a Pán Péter Print Kft. weblapjaival, valamint a jogaimmal és kötelezettségeimmel kapcsolatos kérdésekről?

További felmerülő kérdéseivel kapcsolatban az info@panpeter.hu e-mail címen kaphat tájékoztatást, ahol igyekszünk minden kérdésére választ adni.
Amennyiben Ön mégis úgy véli, hogy adatait a Pán Péter Print Kft. jogellenesen kezeli, akkor Ön választása szerint a Pán Péter Print Kft. székhelye szerint illetékes Törvényszékhez vagy  lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint  illetékes Törvényszékhez fordulhat.


12. Hogyan és miért használ a Pán Péter Print Kft. sütiket azaz ún. „cookie-kat" (az Ön gépén automatikusan elhelyezett információ)?

A Pán Péter Print Kft. bizonyos esetekben igénybe veszi a sütiket, hogy összegyűjtsön olyan információkat, mint például a böngésző típusa, operációs rendszer, hivatkozási oldal, áthaladási oldal, az ISP domain-je stb. A sütik segítenek bennünket abban, hogy az Ön személyes igényeire szabjuk ezt a weblapot, továbbá a honlapunkra történő belépést is megkönnyíti.
A Pán Péter Print Kft. a sütikből gyűjtött összes információt nem őrzi meg, ezek kizárólag addig őrződnek meg az Ön gépén, míg az Ön által használt böngésző a beállításoknak megfelelően le nem törli őket. Ezek a kis fájlok az Ön merevlemezén tárolódnak adatfeljegyzés és az Ön további látogatásának megkönnyítése céljából. Fentiek alapján Ön a honlap használatával hozzájárulását adja a sütik fentiek szerinti személyes adatot nem rögzítő, illetve tartalmazó igénybe vételéhez.
Az Ön számítógépén elhelyezett sütik nem tartalmazzák az Ön nevét, mindössze egy IP címet foglalnak magukban. Mikor a felhasználói fiók törlésre kerül, a sütikben foglalt információk már nem állnak a Pán Péter Print Kft.   rendelkezésére.
A sütik el nem fogadásakor egyes weblapok nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy Ön nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. Általában nem szükséges a sütiket elfogadnia ahhoz, hogy használni tudja ezen és más Pán Péter Print Kft.-hez tartozó weblapokat, továbbá, hogy navigálhasson azokon keresztül.
Ne feledje, hogy ha más és más számítógépet használ különböző helyeken, biztosítania kell, hogy mindegyik böngésző igazodjon az Ön által előnyben részesített süti beállításokhoz.


13. Miért szükséges, hogy elfogadjam jelen Adatvédelmi Irányelv feltételeit?

Jelen Adatvédelmi Irányelv (könnyen hozzáférhető módon) minden olyan információt biztosít az Ön részére, amelynek segítségével megfelelő tájékoztatást kaphat adatai kezeléséről és el tudja dönteni, hogy használni kívánja-e honlapunkat, és megadja-e személyes adatait a Pán Péter Print Kft.-nek.
Ezért jelen weblapot böngészve és elektronikus úton kommunikálva velünk Ön tudomásul veszi és hozzájárul, hogy feldolgozzuk az Ön adatait a jelen Adatvédelmi Irányelvben meghatározott módon.
Tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben e-mail címét illetve telefonszámát részünkre megadja, akkor jogosultak vagyunk az Ön részére elektronikus hirdetést küldeni. Adatai megadásával Ön hozzájárult ahhoz, hogy személyes adatai a Pán Péter Print Kft. (4031 Debrecen Házgyár u. 6. ) adatbázisába kerüljenek, és azokat – az adatkezelés céljainak eléréséig illetve esetleges tiltó nyilatkozata kézhezvételéig – a Pán Péter Print Kft. minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa saját marketingtevékenysége céljából a jövőben, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára.
Ha Ön bizonyos szolgáltatást kér tőlünk (pályázatra, hírlevélre jelentkezik vagy új termék adatait kéri tőlünk stb.), úgy további személyes adatokra lehet szükségünk Öntől. Ebben az esetben az Ön kifejezett hozzájárulását kérjük e személyes adatok összegyűjtéséhez és felhasználásához. E személyes adatokat csak azokra a célokra használjuk fel, amelyekre Ön megadta nekünk azokat. Ha bármilyen kérdése van jelen Adatvédelmi Irányelvvel kapcsolatban, kérjük, keresse meg a Pán Péter Print Kft. a  megadott címen, és mi készséggel segítünk minden esetleges további kérdésben.
A jelen Adatvédelmi Irányelvben nem szabályozott kérdésekben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Személyes adatait megvédjük a nyilvánosságtól, biztonságban tartjuk és Ön rendelkezhet fölöttük.

Pán Péter Print Kft.

Debrecen, 2018. 10.12.